close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Tại sao chưa có thông tin về chứng khoán trên Báo cáo tài sản hàng tháng và Xác nhận số dư?

Hiện tại, phần Báo cáo tổng tài sản mà Finhay gửi tới bạn hàng tháng và phần Xác nhận số dư chưa có thông tin về tài sản mà bạn đang có trong sản phẩm Chứng khoán. Dự kiến tới đầu tháng 2/2022, những thông tin này sẽ được đưa vào trong báo cáo và xác nhận số dư.

Việc này không ảnh hưởng tới những quyền và lợi ích hợp pháp bạn có khi sở hữu chứng khoán. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể vào app Finhay để theo dõi thông tin về:

  • Tổng tài sản: Bao gồm Giá trị cổ phiếu và tiền mặt
  • Chứng khoán đang sở hữu và sự tăng trưởng của chúng
  • Lệnh mua, bán đã đặt trong ngày.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top