• Nếu đơn hàng của bạn hoàn 0đ: Sản phẩm bạn mua không thuộc ngành hàng được áp dụng hoàn tiền, tuy nhiên hệ thống bên trang thương mại điện tử chưa kịp cập nhật ngay thời điểm hoàn tất đơn (Ví dụ như khi bạn thanh toán tiền điện, nước, mua dịch vụ quảng cáo,…)
  • Nếu đơn hàng của bạn bị hủy:
    • Sản phẩm thuộc đơn hàng không nằm trong danh sách được áp dụng hoàn tiền, tuy nhiên hệ thống bên trang thương mại điện tử chưa kịp cập nhật ngay thời điểm hoàn tất đơn
    • Người dùng yêu cầu Đổi trả/Hoàn hàng
    • Bên bán tự vận chuyển hàng

Nếu đơn hàng của bạn không thuộc các lý do kể trên, hãy gửi cho Finhay thông tin chi tiết đơn hàng cùng ảnh chụp đơn hàng. Finhay sẽ kiểm tra với đối tác để tìm hiểu nguyên nhân.