1. Trường hợp vừa nạp tiết kiệm hoặc đầu tư thành công nhưng hạng thành viên chưa thay đổi (đối với người nạp số tiền đủ để quy đổi điểm để nâng hạng) thì có thể hệ thống chưa cập nhật kịp thời. Bạn nên đợi 1-2 ngày, nếu vẫn chưa có thay đổi, lúc này hãy báo cho Finhay để được xử lý.

2. Trong trường hợp hạng thành viên của bạn hiển thị không chính xác, vui lòng báo lại cho Finhay biết để chúng tôi xử lý, bằng các kênh:

  • Hỗ trợ trực tiếp qua fanpage tại đây
  • Email: hello@finhay.com.vn
  • Liên hệ Hotline: 1900 292991.