Thông thường, Lệnh rút tiền Đầu tư Quỹ sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành. Cụ thể quy trình bạn tham gia tại đây.

Nếu người dùng đã đặt lệnh rút tiền quá 10 ngày làm việc (không kể các Ngày nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết ,…), rất có thể đã xảy ra một sự cố kỹ thuật bất ngờ. Trong tình huống này, xin vui lòng thông báo tới Finhay tại đây để được hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ