Thông thường, Lệnh rút tiền sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành như tại đây.

Nếu người dùng đã đặt lệnh rút tiền quá 10 ngày làm việc (không kể các Ngày nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết ,…), rất có thể đã có sai sót khi nhập số tài khoản người nhận. Sai thông tin tài khoản người nhận dẫn tới tiền không về được tài khoản là một trường hợp thường xuyên mắc phải, vì vậy người dùng cần thật sự cẩn thận và chú ý khi nhập thông tin tài khoản ngân hàng:

  • Số tài khoản phải là số tài khoản ngân hàng thụ hưởng chính xác. Số tài khoản, chứ không phải số thẻ.
  • Tên chủ tài khoản cần phải khớp với chủ tài khoản của số tài khoản tương ứng và phải đúng cú pháp. Lưu ý khi nhập phải nhập chính xác, tên chủ tài khoản viết hoa không dấu với đầy đủ dấu cách.
  • Ngân hàng được lựa chọn cũng cần khớp với ngân hàng tương ứng với số tài khoản.

Trong trường hợp thông tin tài khoản bạn nhập đã chính xác, lỗi có thể đến từ một sự cố kỹ thuật bất ngờ tại Finhay.

Trong tình huống này, xin vui lòng thông báo tới Finhay tại đây để được hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ

Lưu ý: trong trường hợp ngân hàng tạm hoàn trả giao dịch của bạn vì sai thông tin, số tiền của bạn sẽ không trở lại tài khoản Finhay. Khi đó, bạn cần cung cấp thông tin như hướng dẫn bên trên, Finhay sẽ dựa vào đó để đối soát và chuyển tiếp số tiền đó vào tài khoản Finhay của bạn.