Trường hợp tiền xác nhận giảm sau khi đặt lệnh rút hoặc chuyển đổi cấu trúc đầu tư Quỹ thì bạn hiểu cơ chế thực sự của đặt lệnh rút như sau:

  • Khi bạn đặt lệnh rút/ chuyển đổi có nghĩa là bạn đặt lệnh bán Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) của các quỹ mà bạn sở hữu
  • Mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh giao dịch khác nhau. Người dùng có thể tham khảo lịch cập nhật các quỹ tại đây.
  • Việc số tiền thực nhận khác với số tiền khi bạn đặt lệnh rút/ chuyển đổi đến từ trừ phí rút tiền và thuế TNCN người dùng phải chịu khi bán CCQ. Chi tiết xin vui lòng tham khảo thông tin tại đây.