Thông thường, khi bạn lựa chọn tham gia một gói bảo hiểm nào đó và điền thông tin cá nhân xong:

  • Bạn sẽ chuyển khoản số tiền bảo hiểm đó tới tài khoản của Finhay (lưu ý đúng nội dung)
  • Finhay gửi lại thông báo đã nhận được giao dịch của bạn và gửi thông tin cho bên bảo hiểm.
  • Đơn vị bảo hiểm sẽ gửi lại Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua Email cho bạn, chậm nhất là sau 2 ngày làm việc.

Nếu bạn đã kiểm tra lại nội dung chuyển khoản và kiểm tra email (cả mục spam) mà vẫn chưa thấy GCNBH, hãy gửi cho Finhay thông tin email và SĐT của bạn để Finhay kiểm tra.