Để được nhận ưu đãi khi giới thiệu bạn bè, người được mời cần phải đảm bảo hai yếu tố:

  1. Đăng ký tài khoản Finhay thành công
  2. Nạp tiền lần đầu thành công với số tiền tối thiểu 50.000đ

Xin vui lòng hướng dẫn người được bạn giới thiệu thực hiện cả hai bước này.

Lưu ý quan trọng:

  1. Finhay khuyến khích bạn trải nghiệm sản phẩm trước khi giới thiệu Finhay tới bạn bè. Vì vậy, nếu bạn chưa từng nạp tiền mà người được mời đã nạp lần đầu thành công, bạn sẽ không được cộng thưởng, còn người bạn giới thiệu vẫn nhận được 5.000đ.
  2. Với trường hợp mời bạn bè bằng cách để họ nhập mã giới thiệu, hãy đảm bảo rằng họ nhập mã (số điện thoại của bạn) trước khi họ nạp tiền lần đầu. Nếu nạp tiền rồi mới nhập mã thì cả 2 sẽ không được cộng thưởng.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều trên mà vẫn chưa được cộng thưởng, vui lòng báo lại cho Finhay biết để chúng tôi xử lý, bằng các kênh:

  • Hỗ trợ trực tiếp qua fanpage tại đây
  • Email: hello@finhay.com.vn
  • Liên hệ Hotline: 1900 292991.