Trong trường hợp bạn vào mục Chứng khoán trên Finhay và không thể tiến hành đăng ký mở tài khoản với thông báo “Tính năng bị khoá”, nguyên nhân có thể bao gồm:

  • Bạn chưa cập nhật và xác thực thông tin tài khoản Finhay
  • Bạn đã có tài khoản chứng khoán của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS)
  • Giấy tờ tuỳ thân của bạn trên Finhay đã bị hết hạn

Bạn vui lòng tiến hành cập nhật thông tin hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Finhay để được hỗ trợ.