Hiện tại, bạn chỉ có thể thấy mục Hũ vàng khi có tài sản tại Finhay. Bạn vui lòng nạp tiền vào sản phẩm của Finhay (Tích luỹ hoặc Đầu tư) để thấy mục Hũ vàng và có thể tiến hành giao dịch mua, bán vàng theo nhu cầu.