Người dùng có thể rút bất kì khi nào với số tiền tùy ý, tuy nhiên cần tránh một số trường hợp không thể đặt lệnh rút tiền Đầu tư Quỹ như sau:

  • Số dư trong tài khoản ít hơn 50.000đ
  • Lệnh rút tiền (không kể thuế và phí) ít hơn 50.000đ
  • Số tiền trong lệnh rút nhiều hơn số tài sản hiện có trong Finhay (Ví dụ: Rút 100.000đ dù trong tài khoản chỉ có 50.000đ)
  • Chưa cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng (vì tiền rút về sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký)
  • Tài khoản chưa được xác thực thông tin Giấy tờ tuỳ thân

Nếu không nằm trong các vấn đề nêu trên và đã quá thời gian (> 10 ngày kể từ khi đặt lệnh rút) mà tiền của bạn vẫn chưa về tài khoản, vui lòng thông báo tới Finhay tại đây để được hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ