Người dùng có thể rút bất kì khi nào với số tiền tùy ý, tuy nhiên cần tránh trường hợp không thể đặt lệnh rút tiền Đầu tư như sau:

  • Số dư trong tài khoản ít hơn 50.000 đ
  • Lệnh rút tiền (không kể thuế và phí) ít hơn 50.000 đ
  • Số tiền trong lệnh rút nhiều hơn số tài sản hiện có trong Finhay (Ví dụ: Rút 100.000 đ dù trong tài khoản chỉ có 50.000 đ)
  • Chưa cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng (vì tiền rút về sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký)
  • Tài khoản chưa được xác thực thông tin Giấy tờ tuỳ thân
  • Đang có một lệnh đổi cấu trúc (Portfolio) đang trong quá trình xử lý

Nếu không nằm trong các vấn đề nêu trên và đã quá thời gian (khoảng từ 5-10 ngày) mà tiền của bạn vẫn chưa về tài khoản, vui lòng thông báo tới Finhay tại đây để được hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ