Tái tục bảo hiểm là gì?

Hiện nay, các gói bảo hiểm sức khoẻ tại Finhay đều là các gói bảo hiểm chỉ có thời hạn 1 năm. Thời hạn bảo hiểm cụ thể sẽ được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Ví dụ, từ ngày 27/02/2020 đến hết ngày 27/02/2021.

Khi hợp đồng bảo hiểm cũ hết hạn, nếu bạn muốn tiếp tục tham gia (hay tiếp tục mua, gia hạn) bảo hiểm, bạn sẽ cần ký kết hợp đồng mới với công ty bảo hiểm. Việc này gọi là “tái tục bảo hiểm“.

Tại sao bạn cần tái tục bảo hiểm?

Trong khoảng thời gian bảo hiểm có hiệu lực (12 tháng), bạn sẽ nhận được bồi thường từ công ty bảo hiểm nếu gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật,… Sau khoảng thời gian này, công ty bảo hiểm không còn trách nhiệm nào với bạn nữa.

Vì vậy, để tránh những gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro, bạn nên tiếp tục gia hạn các gói bảo hiểm mà mình đã tham gia. Hoặc nếu nhu cầu thay đổi, bạn cũng có thể lựa chọn tham gia gói bảo hiểm khác.

Tái tục bảo hiểm trên Finhay

 • Chậm nhất 10 ngày trước thời điểm hết hạn bảo hiểm: Finhay sẽ gửi thông báo qua email và app để bạn biết về thời gian còn lại mà mình được quyền lợi bảo hiểm.
 • Khi gói bảo hiểm gần tới thời điểm hết hạn, Finhay cũng hiển thị thông tin trong mục Bảo vệ trên app để bạn biết. Khi nhấn vào gói bảo hiểm sắp hết hạn, bạn sẽ nhận được câu hỏi “Bạn có muốn tái tục bảo hiểm không?“. Tại đây, bạn có 2 lựa chọn:
  • Tiếp tục: Tức là bạn đồng ý tái tục bảo hiểm.
  • Ngưng tái tục: Bạn không đồng ý tái tục bảo hiểm.
 • Nếu bạn đồng ý tái tục bảo hiểm thì khi tới ngày hết hạn bảo hiểm:
  • Chi phí của gói bảo hiểm sẽ được trích từ số tiền mà bạn đang có trong sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn (theo thứ tự các gói có tỷ lệ lãi từ thấp đến cao)
  • Trong trường hợp số tiền mà bạn đang có trong gói Tích lũy không kỳ hạn không đủ để tái tục bảo hiểm, Finhay sẽ tạo lệnh mua bảo hiểm mới và hướng dẫn bạn thanh toán.
 • Nếu bạn không đồng ý tái tục bảo hiểm:
  • Bạn vẫn sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm cho tới ngày hết hạn của gói bảo hiểm mà bạn đã mua.
  • Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được quyền lợi bảo hiểm từ đơn vị bảo hiểm nữa. Nếu muốn tham gia lại gói bảo hiểm này, bạn chỉ việc truy cập vào mục Bảo vệ trên Finhay và đăng ký như bình thường.
 • Trước thời điểm bảo hiểm được tái tục, bạn vẫn có thể thay đổi quyết định của mình bằng cách:
  • Truy cập vào gói bảo hiểm đó, chọn Ngưng tái tục/Tái tục lại bảo hiểm.

Lưu ý: Gói bảo hiểm sẽ được tái tục không giới hạn số lần, trừ trường hợp:

 • Bạn có yêu cầu không Tái tục
 • Bạn rơi vào trường hợp chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận giữa bạn và công ty bảo hiểm.

 Banner 5