Thông tin chi tiết

Tăng lợi nhuận Tích luỹ không kỳ hạn

Từ 16h00 ngày 2/12/2022, Finhay chính thức tăng lợi nhuận sản phẩm Tích luỹ không kỳ hạn lên 6%/năm.

Thông tin về Tích luỹ không kỳ hạn:

  • Lợi nhuận: 6%/năm
  • Ngày nhận lợi nhuận: Chu kỳ 1 tháng kể từ ngày sổ tích lũy không kỳ hạn đầu tiên của bạn được khớp thành công
  • Cách tính lợi nhuận: Lợi nhuận bắt đầu được tính vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nạp tiền thành công
  • Hình thức nhận lợi nhuận:
    • Về Tài khoản tiền
    • Tái tích luỹ
  • Phí: Miễn mọi loại phí. Số tiền trong Tích luỹ không kỳ hạn không chịu phí bảo trì nhưng vẫn được tính để xếp hạng thành viên. Không thu phí rút tiền

Lưu ý: Tại thời điểm 16h00 ngày 2/12/2022, toàn bộ khoản lợi nhuận dự kiến (đang nhận 5%/năm) sẽ được tính lại theo mức lợi nhuận 6%/năm.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Tải App ngay để trải nghiệm Finhay

Scroll to top

Banner web VNSC-01