1. Đầu tư Quỹ

Để theo dõi biến động tài sản của sản phẩm Đầu tư Quỹ, bạn làm theo hướng dẫn tại đây.

2. Tích Lũy

Để theo dõi sự biến động tài sản khi sử dụng sản phẩm Tích Lũy tại Finhay. Bạn xem hướng dẫn tại đây.

————————————————————

Lưu ý:

Với sản phẩm Đầu tư, Giá chứng chỉ quỹ biến động theo chu kỳ, phụ thuộc vào từng chứng chỉ quỹ (hàng ngày, hàng tuần), do đó khi có bất kỳ 1 sự thay đổi nào về giá CCQ, tài sản của người dùng cũng sẽ được cập nhật theo.

 Banner 5