Từ 17/02/2021, để thuận tiện cho việc nạp tiền và rút tiền ở sản phẩm Đầu tư Quỹ Finhay, các bạn có thể theo dõi và tham khảo ở bảng chi tiết bên dưới về Thời gian cập nhật các Chứng chỉ Quỹ tại Finhay :

Chi tiết thời gian cập nhật chứng chỉ quỹ tại Finhay

Ví dụ:

Người dùng A chuyển tiền và Finhay nhận được tiền vào mục Đầu tư lúc 10 giờ ngày 01/02/2021.

Người dùng B chuyển tiền và Finhay nhận được tiền vào mục Đầu tư lúc 14 giờ ngày 01/02/2021.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 01/02/2021, Finhay chốt số lượng giao dịch mua CCQ.

Vào ngày 02/02/2021, các quỹ có phiên giao dịch.

Vào ngày 03/02/2021, Finhay nhận kết quả giao dịch và cập nhật NAV tương ứng trên hệ thống.

Như vậy, Người dùng A sẽ được mua CCQ với giá công bố tại ngày 03/02/2021, còn Người dùng B sẽ được mua CCQ vào phiên tiếp theo.