close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Phần 5. Thời gian chờ về: T+2

Khi bạn đặt mua, bán cổ phiếu qua website/ứng dụng, lệnh đó có thể được khớp thành công chỉ trong vài phút, hoặc trong ngày. Tuy nhiên trong thực tế, bạn phải chờ tới ngày thứ 2 thì bạn mới thực sự sở hữu số cổ phiếu đã mua, hoặc nhận được tiền về tài khoản nếu bán cổ phiếu.

1. Cổ phiếu chờ về: T và T+2

Khi đầu tư chứng khoán, bạn sẽ cần làm quen với các khái niệm: T và T + ….

Trong đó:

  •  Thời gian mua/bán: Ngày T
  • Thời gian nhận được chứng khoán/tiền: Chậm nhất là 12h ngày T+2
  • Thời gian nhà đầu tư có thể bán chứng khoán: Phiên giao dịch chiều ngày T+2

Từ ngày T tới ngày T+2: Số cổ phiếu bạn đã mua thành công (nhưng chưa thể bán) gọi là cổ phiếu chờ về.

Ví dụ: 

  • Thứ 2 bạn mua 100 cổ phiếu của FPT (ngày T)
  • Thứ 3 và sáng thứ 4: Bạn có 100 cổ phiếu chờ về (T+1 và T+2) và không thể bán chúng
  • Tới phiên giao dịch chiều thứ 4: Bạn có thể đặt bán 100 cổ phiếu này.

Lưu ý: Thời gian chờ cổ phiếu/tiền về tài khoản sẽ không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ.

2. Tại sao lại có thời gian chờ

Do hệ thống giao dịch chứng khoán cũng được vận hành bởi máy tính, con người nên việc xảy ra sai sót là có thể. Vì vậy, 1,5 ngày này sẽ tạo ra khoảng trống về mặt thời gian để khắc phục các sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top