Khi bạn đặt mua, bán cổ phiếu qua website/ứng dụng, lệnh đó có thể được khớp thành công chỉ trong vài phút, hoặc trong ngày. Tuy nhiên trong thực tế, bạn phải chờ tới 2 ngày sau thì bạn mới thực sự sở hữu số cổ phiếu đã mua, hoặc nhận được tiền về tài khoản nếu bán cổ phiếu.

1. Cổ phiếu chờ về: T và T+3

Khi đầu tư chứng khoán, bạn sẽ cần làm quen với các khái niệm: T và T + ….

Trong đó:

  • T: Ngày giao dịch diễn ra – Tức là ngày bạn mua hoặc bán cổ phiếu thành công.
  • 1,2,3: Là số ngày sau ngày T

Khi bạn giao dịch vào ngày T thì tới ngày T+2, cổ phiếu mới được chuyển nhượng giữa người mua và người bán. Cụ thể, vào lúc 16h30 ngày T+2

  • Người mua chính thức sở hữu số cổ phiếu mình đã mua
  • Người bán sẽ nhận được số tiền từ việc bán.

Tuy nhiên, do các sàn đều đóng cửa phiên giao dịch trước 16h30 nên bạn cũng phải đợi tới ngày T+3 để có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch khác.

Từ ngày T tới ngày T+2: Số cổ phiếu bạn đã mua gọi là cổ phiếu chờ về.

Ví dụ: 

  • Thứ 2 bạn mua 100 cổ phiếu của FPT (ngày T)
  • Thứ 3, 4: Bạn có 100 cổ phiếu chờ về (T+1 và T+2) và không thể bán chúng
  • Tới 16h30 thứ 4: Bạn sở hữu 100 cổ phiếu (16h30 ngày T+2)
  •  Nếu muốn bán số cổ phiếu này đi, bạn cần đợi tới phiên giao dịch thứ 5 (T+3)

Lưu ý: Nếu bạn mua vào thứ 5, thứ 6 thì thời gian cổ phiếu về tài khoản sẽ không tính thứ 7, chủ nhật.

2. Tại sao lại có thời gian chờ

Do hệ thống giao dịch chứng khoán cũng được vận hành bởi máy tính, con người nên việc xảy ra sai sót là có thể. Vì vậy, 2 ngày này sẽ tạo ra khoảng trống về mặt thời gian để khắc phục các sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt