Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ, phí rút được thu trên mỗi lần rút. Tùy thuộc vào thời gian của mỗi khoản tiền đầu tư mà phí rút sẽ khác nhau:

  • Dưới 3 tháng: 1.39%
  • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99%
  • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79%
  • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49%
  • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Ví dụ: Người dùng đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 20.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 70.000đ sẽ được tính như sau: Phí rút = 0.79% x 50.000 + 0.99% x 20.000

Lưu ý:

  • Thời gian trên được tính từ thời điểm mua thành công chứng chỉ quỹ (khi khớp lệnh chứng chỉ quỹ thành công) cho tới khi bạn đặt lệnh rút tiền. 
  • Nếu bạn chuyển đổi cấu trúc đầu tư Quỹ: Bản chất của việc chuyển đổi là bạn đang bán chứng chỉ quỹ (CCQ) của cấu trúc cũ đi, sau đó mua CCQ của cấu trúc mới. Vậy nên thời gian tính phí rút tiền đầu tư sẽ được tính lại từ đầu.
  • Thời gian bạn nạp tiền vào Finhay và thời gian mua CCQ thành công có thể khác nhau. Do trong một cấu trúc có nhiều quỹ đầu tư, mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh riêng nên quá trình hoàn tất việc mua CCQ có thể lên tới 3 ngày làm việc, không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.
  • Thông tin chi tiết về thời gian cập nhật CCQ tại Finhay: Bạn xem tại đây.
  • Mức phí trên chưa bao gồm 0.1% thuế thu nhập cá nhân. Khi rút, bên cạnh phí rút như đã nêu trên còn bao gồm Thuế thu nhập cá nhân 0,1% Finhay nộp hộ như đã ghi rõ trong Hợp đồng điện tử

Dựa trên cấp độ Hạng thành viên, người dùng được thêm ưu đãi về phí rút như sau: