Finhay thông báo bổ sung và sửa đổi một số nội dung trong bản hợp đồng điện tử. Cụ thể như sau:

  • Bổ sung nội dung liên quan đến việc thêm sản phẩm tài chính
  • Cập nhật nội dung liên quan đến biểu phí, thuế
  • Bổ sung quyền lợi người dùng là người hưởng lợi tại HĐ Quản lý danh mục giữa Finhay và Đơn vị quản lý đầu tư
  • Bổ sung nội dung nghĩa vụ của Finhay trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm bởi công ty kiểm toán nằm trong Big 4: Ernst & Young; KPMG; PwC; Deloitte.

Nội dung như trên đều hướng tới việc đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng. Sử dụng Finhay là bạn đã đồng ý với các bản hợp đồng điện tử này. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho bạn, hãy đọc và hiểu rõ bản hợp đồng này một cách cặn kẽ nhất.

Chi tiết hợp đồng điện tử xem tại: https://bit.ly/hopdongdientu-new-finhay

*Bản hợp đồng mới được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được thông báo này. Cảm ơn bạn!

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email: hello@finhay.com.vn

____________________________

Finhay với vai trò huấn luyện tài chính số giúp người dùng tiết kiệm, tích lũy thông minh, gây dựng và bảo vệ gia sản bắt đầu chỉ từ 50.000đ.

Ứng dụng cũng khuyến khích người sử dụng tích lũy – đầu tư có mục tiêu, đều đặn và trong dài hạn để đạt được lợi ích lớn nhất.