Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

[Thông báo] Điều chỉnh một số nội dung trong Hợp đồng Hợp tác kinh doanh

Điều chỉnh một số nội dung trong Hợp đồng Hợp tác kinh doanh

Từ tháng 6/2022, Finhay hoàn tất việc mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) và hiện tại đang trong lộ trình chuyển đổi các Sản phẩm tài chính sau khi tiếp quản VNSC. Đây là một bước đi thể hiện rõ mong muốn gia tăng chất lượng dịch vụ, đảm bảo hành lang pháp lý cho mỗi sản phẩm, nâng cấp quyền lợi người dùng cũng như tạo tiền đề để Finhay tiếp tục mở rộng phạm vi các dịch vụ và mang đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng & hoàn thiện hơn. 

Trong lộ trình chuyển đổi đó, từ ngày 09/11/2022, Finhay thực hiện điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của người dùng một cách chặt chẽ hơn. Các điều chỉnh gồm có:

  • Định nghĩa “Đơn vị quản lý đầu tư”, Điều 1: Định nghĩa
  • Khoản 5 Điều 8: Nguyên tắc thu chi và ghi nhận Vốn Hợp Tác Kinh Doanh
  • Khoản 12 Điều 14. Các cam kết khác của Người dùng
  • Bỏ Phụ lục 01 về Sản phẩm Đầu tư Quỹ

Chi tiết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh tại đây.

Mọi thắc mắc về nội dung được điều chỉnh trong Hợp đồng, vui lòng liên hệ Finhay để được giải đáp.
Hotline: 1900 292991(dành cho khách hàng đã có tài sản tại Finhay)
Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay