Finhay xin thông báo sửa đổi một số nội dung trong các tài liệu dưới đây:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Điều khoản sử dụng dịch vụ;

và bổ sung tài liệu:

Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin.

(Theo đó “Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin” là tài liệu được bổ sung mới và là một phần không tách rời của Hợp đồng hợp tác kinh doanh.)

Tóm tắt những điểm thay đổi trọng yếu tại các tài liệu trên:

Mời bạn xem tại đây

Với những thay đổi trên Finhay mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn, tin cậy hơn cho người dùng. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi, Finhay khuyến nghị bạn nên đọc và tìm hiểu kỹ các bộ tài liệu trên.

*Bộ tài liệu được áp dụng ngay sau khi bạn nhận được thông báo này. Cảm ơn bạn.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email: hello@finhay.com.vn