Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

[THÔNG BÁO] FINHAY CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam chính thức nhận quyết định 666/QĐ/TGĐ-MXV công nhận tư cách thành viên kinh doanh số 065 của Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV).

Theo đó, với tư cách là thành viên kinh doanh, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam được phép thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa qua MXV.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với vài trò quản lý, giám sát hoạt động của các Thành viên kinh doanh và Thành viên Môi giới nhằm đảm bảo lợi ích của mọi khách hàng, nhà đầu tư.

Trước đó, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam là Thành viên Môi giới của MXV. Việc trở thành Thành viên Kinh doanh thể hiện bước tiến phát triển mới của Finhay nhằm đảm bảo lợi ích và hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Chi tiết Giấy chứng nhận xem thêm TẠI ĐÂY

Xem thêm danh sách thành viên TẠI ĐÂY

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay