close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

[THÔNG BÁO] FINHAY CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam chính thức nhận quyết định 666/QĐ/TGĐ-MXV công nhận tư cách thành viên kinh doanh số 065 của Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV).

Theo đó, với tư cách là thành viên kinh doanh, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam được phép thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa qua MXV.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với vài trò quản lý, giám sát hoạt động của các Thành viên kinh doanh và Thành viên Môi giới nhằm đảm bảo lợi ích của mọi khách hàng, nhà đầu tư.

Trước đó, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam là Thành viên Môi giới của MXV. Việc trở thành Thành viên Kinh doanh thể hiện bước tiến phát triển mới của Finhay nhằm đảm bảo lợi ích và hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Chi tiết Giấy chứng nhận xem thêm TẠI ĐÂY

Xem thêm danh sách thành viên TẠI ĐÂY

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top