close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Thông báo mới về tính năng chuyển đổi cấu trúc đầu tư

Finhay xin phép gửi tới người dùng một số thông báo mới về tính năng chuyển đổi cấu trúc đầu tư như sau:

✅ 1, Cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm đã có thể đổi được sang các cấu trúc khác và ngược lại.

Như vậy, 5 Cấu trúc đầu tư (Portfolio) từ bây giờ sẽ chuyển đổi được cho nhau. Bạn chỉ cần thực hiện lệnh chuyển đổi bằng cách nhấn nút “Chuyển đổi” ở màn hình bên trong cấu trúc đầu tư.

✅ 2, Cơ cấu hoạt động mới khi đổi cấu trúc đầu tư: Bán CCQ (chứng chỉ quỹ) ở cấu trúc cũ và mua mới CCQ ở cấu trúc mới.

Ví dụ: Bạn thực hiện lệnh chuyển đổi từ Rùa Hoàn Kiếm sang Cò Trắng, hệ thống sẽ bán hết CCQ ở cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm để mua CCQ của cấu trúc Cò Trắng.

✅ 3, Bắt đầu tính phí chuyển đổi cấu trúc từ phiên bản tiếp theo của Ứng dụng. Phí chuyển đổi được tính dựa trên hạng thành viên. Chi tiết xem tại: https://finhay.com.vn/hang-thanh-vien/

Cảm ơn các bạn.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top