Finhay xin phép gửi tới người dùng một số thông báo mới về tính năng chuyển đổi cấu trúc đầu tư như sau:

✅ 1, Cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm đã có thể đổi được sang các cấu trúc khác và ngược lại.

Như vậy, 5 Cấu trúc đầu tư (Portfolio) từ bây giờ sẽ chuyển đổi được cho nhau. Bạn chỉ cần thực hiện lệnh chuyển đổi bằng cách nhấn nút “Chuyển đổi” ở màn hình bên trong cấu trúc đầu tư.

✅ 2, Cơ cấu hoạt động mới khi đổi cấu trúc đầu tư: Bán CCQ (chứng chỉ quỹ) ở cấu trúc cũ và mua mới CCQ ở cấu trúc mới.

Ví dụ: Bạn thực hiện lệnh chuyển đổi từ Rùa Hoàn Kiếm sang Cò Trắng, hệ thống sẽ bán hết CCQ ở cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm để mua CCQ của cấu trúc Cò Trắng.

✅ 3, Bắt đầu tính phí chuyển đổi cấu trúc từ phiên bản tiếp theo của Ứng dụng. Phí chuyển đổi được tính dựa trên hạng thành viên. Chi tiết xem tại: https://finhay.com.vn/hang-thanh-vien/

Cảm ơn các bạn.