Từ 17/02/2021, để thuận tiện cho việc nạp tiền vào sản phẩm Đầu Tư, bạn có thể theo dõi Thời gian cập nhật các Chứng chỉ Quỹ tại Finhay. Chi tiết mời bạn xem tại đây