Khi phát hiện thông tin cá nhân trên Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử không chính xác (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,…) bạn hãy báo lại với Finhay.

Finhay sẽ cung cấp đường link Google Form để bạn gửi yêu cầu sửa đổi, sau đó làm việc với công ty bảo hiểm để xử lý yêu cầu này.

Thông tin bạn cần cung cấp để yêu cầu sửa đổi thường bao gồm:

 • Gói bảo hiểm và tên đơn vị bảo hiểm
 • Số hợp đồng bảo hiểm
 • Mã số GCNBH
 • Thông tin sai
 • Thông tin đúng.

Lưu ý

 • Tùy theo chính sách của từng công ty bảo hiểm mà khi bạn yêu cầu sửa đổi, công ty đó sẽ gửi cho bạn:
  • Bản GCNBH điện tử đã được sửa đổi trực tiếp
  • Hoặc một bản sửa đổi bổ sung, không sửa đổi GCNBH bản gốc, cũng không phát hành GCNBH mới. Khi cần yêu cầu bồi thường, bạn mang GCNBH bản gốc và bản sửa đổi bổ sung (cùng với những tài liệu được yêu cầu) để nộp cho đơn vị bảo hiểm.
 • Finhay không đảm bảo yêu cầu sửa đổi thông tin của bạn sẽ được các công ty bảo hiểm chấp nhận. Nguyên nhân: Để tránh tình trạng thay đổi thông tin cá nhân nhằm trục lợi bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể từ chối yêu cầu sửa đổi.