Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
close

Tiêu chuẩn quản trị cao

Tích luỹ Finhay
là gì?

Bạn

Nạp tiền và lựa chọn sản phẩm Tích lũy phù hợp

Finhay

Tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, trái phiếu do các ngân hàng hoặc định chế tài chính uy tín phát hành

Ngân hàng

Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng đối với một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Hợp đồng tiền gửi là thỏa thuận giữa người gửi tiền và Ngân hàng theo đó xác nhận quyền sở hữu tài sản của người gửi tiền là số tiền gửi tại Ngân hàng được ghi nhận trên Hợp đồng.

Vì sao nên Tích lũy Finhay?

Safe-256

Nhận lợi nhuận hấp dẫn

DMCA

Miễn mọi loại phí

Encoding

Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Tích luỹ Finhay có gì?

Gửi tiết kiệm
thông thường

Tích luỹ
không kỳ hạn

Kỳ hạn Không kỳ hạn Không kỳ hạn
Lợi nhuận Dưới 1,0%/năm 6,0%/năm
Kỳ hạn lợi nhuận Hàng tháng Hàng tháng
Ràng buộc Rút bất kỳ khi nào
mà vẫn nhận lãi
Rút bất kỳ khi nào
mà vẫn nhận lợi nhuận cố định
Phát hành bởi Ngân hàng Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Gửi tiết kiệm
thông thường

Tích luỹ
kỳ hạn 21 ngày

Kỳ hạn Không kỳ hạn 21 ngày
Lợi nhuận Dưới 1,0%/năm 6,5%/năm
Kỳ hạn lợi nhuận Hàng tháng Cuối kỳ
Ràng buộc Rút bất kì khi nào
mà vẫn nhận lãi
Rút trước kỳ hạn, nhận lợi nhuận trước hạn
Phát hành bởi Ngân hàng Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Gửi tiết kiệm
thông thường

Tích luỹ
kỳ hạn 3 tháng

Kỳ hạn 3 tháng 3 tháng
Lợi nhuận 4% - 5%/năm 7,5%/năm
Kỳ hạn lợi nhuận Cuối kỳ Cuối kỳ
Ràng buộc Rút trước kỳ hạn,
KHÔNG nhận được lãi
Rút trước kỳ hạn, nhận lợi nhuận trước hạn
Phát hành bởi Ngân hàng Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Gửi tiết kiệm
thông thường

Tích luỹ
kỳ hạn 6 tháng

Kỳ hạn 6 tháng 6 tháng
Lợi nhuận 5 - 7%/năm 8,5%/năm
Kỳ hạn lợi nhuận Cuối kỳ Cuối kỳ
Ràng buộc Rút trước kỳ hạn,
KHÔNG nhận được lãi
Rút trước kỳ hạn, nhận lợi nhuận trước hạn
Phát hành bởi Ngân hàng Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Gửi tiết kiệm
thông thường

Tích luỹ
kỳ hạn 12 tháng

Kỳ hạn 12 tháng 12 tháng
Lợi nhuận 6,5% - 8%/năm 9%/năm
Kỳ hạn lợi nhuận Cuối kỳ Cuối kỳ
Ràng buộc Rút trước kỳ hạn,
KHÔNG nhận được lãi
Rút trước kỳ hạn, nhận lợi nhuận trước hạn
Phát hành bởi Ngân hàng Phát hành bởi ngân hàng và các định chế tài chính uy tín

Giải thưởng
tiêu biểu

fintech-100
Top 100 Fintech toàn cầu 2019

theo báo cáo của KPMG

fintech-trienvong
Giải Fintech triển vọng 2017

bởi Bộ Khoa học và Công nghệ

fintech-submit
Giải nhì Fintech Summit 2019

bởi Vietnam Sillicon Valley Accelerator

doanhnghiepsangtao
Doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo

Được cấp giấy Chứng nhận bởi Sở khoa học và công nghệ Hà Nội

Thông tin của bạn sẽ luôn được bảo vệ

Safe-256

256-bit Secure Sockets Layer

DMCA

Ngăn chặn thông tin thay đổi

Encoding

Mã hoá dữ liệu

DMZ

Cấu trúc DMZ
phòng tránh tấn công

CMC

Kiểm tra tính bảo mật
của hệ thống bởi CMC

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay