Tích lũy 12 tháng là sản phẩm tích lũy có kỳ hạn trên Finhay, được ra mắt vào tháng 6/2021

Thông tin về sản phẩm

Hiện tại, sản phẩm Tích lũy 12 tháng đã được mở cho tất cả người dùng Finhay.

Để bắt đầu sử dụng, bạn hãy:

 • Cập nhật app lên phiên bản mới nhất
 • Vào mục Tích lũy trên Finhay
 • Chọn Tích lũy 12 tháng
 • Nhấn bắt đầu tích lũy và làm theo hướng dẫn

Hướng dẫn nạp, rút tiền Tích lũy 12 tháng

 • Nạp tiền:
  • Nạp tiền tích lũy tối thiểu 50.000đ/lần
  • Mỗi lần bạn nạp tiền, Finhay đưa số tiền đó vào một sổ tích lũy
  • Số tiền nạp dưới hạn mức được tự động đưa về sản phẩm Đầu tư, cấu trúc mặc định.
 • Rút tiền:
  • Rút tiền theo từng sổ, không thể rút lẻ số tiền trong mỗi sổ
  • Nếu bạn rút tiền trước kỳ hạn thì nhận lãi 0%/năm

Lưu ý quan trọng

 • Đối với người dùng sở hữu sản phẩm Đầu tư Cửu Long:
  • Tài sản tới ngày hết hạn sẽ được tự động đưa về sản phẩm Tích lũy 12 tháng để tái tích lũy. Nếu bạn muốn rút tiền Đầu tư Cửu Long, bạn có thể vào mục Tích lũy trên Finhay để rút tiền miễn phí.
  • Nếu tổng số tiền trong sản phẩm Tích lũy 12 tháng và số tiền Cửu Long vượt quá hạn mức tối đa, Finhay sẽ chuyển phần dư về sản phẩm Đầu tư (cấu trúc mặc định).
 • Đối với sản phẩm Tích lũy 12 tháng, Finhay giới hạn số tiền nạp tối thiểu là 50.000đ/lần và không giới hạn số tiền nạp tối đa. Số tiền nạp dưới hạn mức sẽ được tự động chuyển về sản phẩm Đầu tư tại Finhay, cấu trúc mặc định.