Finhay không giới hạn thời gian nạp tiền tích lũy của sản phẩm.

Cũng giống như sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, bạn có thể nạp tiền vào Tích lũy 3 tháng bất kỳ khi nào bạn muốn.