Sản phẩm Tích luỹ không có kỳ hạn của Finhay là sản phẩm mà người dùng có thể:

  • Nhận lợi nhuận cố định 4%/năm 
  • Rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn
  • Không bị mất lợi nhuận khi rút tiền. Nếu bạn rút trước thời gian trả lãi định kỳ hàng tháng, bạn vẫn nhận được đủ số lãi tạm tính khi đến ngày trả lãi. 
  • Không mất phí khi rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ.

Thời gian rút tiền tuỳ thuộc vào ngân hàng bạn sử dụng hoặc thời điểm đặt lệnh (cuối tuần, ngày lể). Thời gian này có thể lên tới 02 ngày làm việc kể từ khi đặt lệnh.