Sản phẩm Tích lũy của Finhay là sản phẩm tài chính đặc thù mà cá nhân khó có thể trực tiếp tiếp cận thông qua thị trường tài chính thông thường.

Trong đó, tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính là như chứng chỉ tiền gửi*, hợp đồng tiền gửi**, trái phiếu. Các sản phẩm tài chính này đến từ các ngân hàng như BIDV, Bản Việt, HD Bank, Vietcombank,….

*Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng đối với một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

**Hợp đồng tiền gửi là thỏa thuận giữa người gửi tiền và Ngân hàng theo đó xác nhận quyền sở hữu tài sản của người gửi tiền là số tiền gửi tại Ngân hàng được ghi nhận trên Hợp đồng.

Bạn sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng của gói Tích luỹ đã mua. Hiện tại, Finhay có 3 loại sản phẩm tích lũy:

 • Tích lũy không kỳ hạn, nhận lãi 4%/năm
 • Tích lũy với kỳ hạn 3 tháng, nhận lãi 6%/năm
 • Tích lũy với kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi 8%/năm

1. Tích lũy không kỳ hạn tại Finhay

1.1. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm Tích lũy Finhay

1.2. Lãi Tích luỹ Finhay và cơ chế tự động phân bổ Tích luỹ

Từ 01/05/2020, các gói Tích luỹ không kỳ hạn với tỷ lệ tiền lãi 7.4%/năm đã hết.

Từ 15/06/2020, các gói Tích luỹ không kỳ hạn với tỷ lệ tiền lãi 6.5%/năm đã hết.

Từ 18/08/2020, các gói Tích lũy không kỳ hạn với tỷ lệ tiền lãi 6.0%/ năm đã hết.

Từ 07/04/2021, các gói Tích lũy không kỳ hạn với tỷ lệ tiền lãi 5.0%/ năm đã hết.

Các gói Tích luỹ không kỳ hạn của Finhay hiện nay có tỷ lệ tiền lãi là 4.0%/năm và số lượng có giới hạn. Khi bạn mua sản phẩm Tích luỹ, Finhay sẽ tự động phân bổ gói Tích luỹ cho bạn theo nguyên tắc lựa chọn các gói sẵn có với tỷ lệ tiền lãi từ cao đến thấp.

1.3. Lãi được trả khi nào?

Lãi tạm tính là số tiền lãi dự kiến mà bạn sẽ được nhận được nhưng số tiền lãi này trên thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng.

Lãi đã nhận là số tiền lãi mà trên thực tế đã được trả về tài khoản của bạn.

Lãi đã nhận được trả vào một ngày cố định trong tháng.

Ngày tất toán lãi là ngày tổng kết lãi của gói Tích Luỹ mà bạn nhận được trong tháng. Mỗi gói Tích Luỹ sẽ có 1 ngày Tất toán lãi riêng và cố định hàng tháng.

Các gói Tích Lũy khác nhau thì có ngày tất toán lãi khác nhau.

Thời gian để tiền lãi được trả về cho bạn (theo hình thức trả lãi bạn chọn) là từ 1-3 ngày làm việc sau ngày Tất toán lãi (Không tính ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước).

1.4. Tiền lãi hàng tháng sẽ được trả về đâu ?

Bạn sẽ được quyền lựa chọn 1 trong 3 hình thức trả lãi sau.

 • Trả lãi về cấu trúc mặc định tái đầu tư chứng chỉ quỹ
 • Trả lãi về tài khoản ngân hàng khi đủ 50.000đ (nếu chưa đủ 50.000đ sẽ chờ cộng dồn các tháng sau)
 • Trả lãi tiếp tục đưa vào Tích luỹ để tái tích luỹ

1.5. Ngày hết hạn là gì?

Là ngày kết thúc của gói Tích luỹ mà bạn đã mua. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói tích luỹ đó nữa.

Sau ngày hết hạn, bạn có thể rút tiền trong gói tích luỹ đó về tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không thực hiện rút tiền, Finhay sẽ tự động chuyển số tiền này để tái tích luỹ bằng cách tự động mua các gói Tích luỹ còn sẵn có tỷ lệ lãi cao đến lãi thấp.

Lưu ý: Mỗi gói Tích luỹ sẽ có ngày hết hạn khác nhau.

2. Tích lũy có kỳ hạn tại Finhay: 3 tháng và 12 tháng

2.1. Thông tin sản phẩm

Tích lũy kỳ hạn 3 tháng (90 ngày)

 • Lãi 6%/năm
 • Rút tiền miễn phí
 • Tự động tái tục khi đáo hạn, giúp gia tăng sức mạnh lãi kép

Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

 • Kỳ hạn 12 tháng, lãi 8%/năm
 • Rút tiền miễn phí
 • Tự động tái tục khi đáo hạn, giúp gia tăng sức mạnh lãi kép

2.2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Tích lũy có kỳ hạn tại Finhay:

Nạp tiền

 • Nạp tiền tích luỹ tối thiểu 50.000đ/lần và tối đa 1.000 tỷ đồng/tài khoản
 • Mỗi lần bạn nạp tiền, Finhay sẽ đưa số tiền này vào một Sổ tích lũy.

Rút tiền

 • Bạn đặt lệnh rút tiền theo từng Sổ tích lũy, không thể rút lẻ số tiền trong từng sổ
 • Nếu bạn rút tiền trước kỳ hạn thì sẽ nhận lãi 0%/năm

Tới ngày đáo hạn

 • Số tiền gốc và tiền lãi được tự động tái tích lũy, nhận mức lãi tại thời điểm hiện hành
 • Để xem lịch sử đáo hạn, tái tích lũy của mỗi sổ, bạn chỉ cần nhấn vào xem thông tin của số đó.

3. Giới hạn nạp tiền tích lũy tối đa là bao nhiêu?

Với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

 • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
 • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Với sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 3 tháng

 • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
 • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Với sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

 • Nạp tối thiểu: 50.000đ/lần
 • Nạp tối đa: 1.000 tỷ đồng/tài khoản

Nếu bạn nạp dưới hoặc vượt hạn mức, số tiền của bạn sẽ được đưa vào sản phẩm Đầu tư (cấu trúc mặc định) tại Finhay. Với việc nạp quá hạn mức, Finhay sẽ chỉ chuyển phần vượt hạn mức.