Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Ngày Tất toán lãi là ngày tổng kết lãi của gói Tích luỹ mà bạn nhận được trong tháng. Mỗi gói Tích luỹ sẽ có 1 ngày Tất toán lãi khác nhau.

Sau 1 – 3 ngày làm việc từ ngày Tất toán lãi, tiền lãi sẽ được trả về cho bạn theo hình thức nhận lãi mà bạn đã chọn.

Bạn có 3 lựa chọn về hình thức nhận lãi:

  1. Tái Tích luỹ: Tiền lãi của bạn được tiếp tục đem đi mua sản phẩm Tích luỹ và tiếp tục sinh lãi (lãi kép)
  2. Về tài khoản ngân hàng: Tiền lãi sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của mình (với điều kiện tối thiểu 50.000đ trở lên). Nếu chưa đủ 50.000đ, tiền lãi sẽ được cộng dồn qua các tháng để đạt tối thiểu 50.000đ thì bạn mới rút được.
  3. Tái đầu tư: Tiền lãi của bạn được chuyển về hũ mặc định để tái đầu tư chứng chỉ quỹ và Quỹ tài chính sẽ thay bạn đem tiền đi đầu tư sinh lợi nhuận

* Lãi tạm tính là số tiền lãi dự kiến mà bạn sẽ được nhận tính đến thời điểm hiện tại nhưng số tiền lãi này thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng.