Với Tích luỹ không kỳ hạn

Ngày tất toán là ngày tổng kết lợi nhuận của gói Tích luỹ mà bạn nhận được trong tháng. Mỗi gói Tích luỹ sẽ có 1 ngày tất toán khác nhau.

Sau 1 – 3 ngày làm việc từ ngày tất toán, lợi nhuận sẽ được trả về cho bạn theo hình thức nhận lợi nhuận mà bạn đã chọn.

Bạn có 3 lựa chọn về hình thức nhận lợi nhuận:

  1. Tái tích luỹ: Lợi nhuận bạn nhận sẽ được đem đi mua sản phẩm Tích luỹ và tiếp tục sinh lãi (lãi kép)
  2. Về tài khoản ngân hàng: Lợi nhuận sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký với điều kiện số tiền tối thiểu 50.000đ. Nếu chưa đủ 50.000đ, lợi nhuận sẽ được cộng dồn qua các tháng để đạt tối thiểu 50.000đ thì bạn mới rút được.
  3. Tái đầu tư: Lợi nhuận của bạn được chuyển về cấu trúc đầu tư mặc định để đầu tư chứng chỉ quỹ. Với số tiền này, quỹ tài chính sẽ thay bạn đem tiền đi đầu tư sinh lợi nhuận

* Lãi tạm tính là lợi nhuận dự kiến mà bạn sẽ được nhận tính đến thời điểm hiện tại nhưng số tiền lãi này thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng hoặc khi bạn tiến hành rút tiền.

Với Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng và Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng

Mỗi lần bạn Tích luỹ có kỳ hạn, bạn sẽ có một sổ tích luỹ riêng. Tới ngày đáo hạn, số tiền lãi cùng tiền gốc sẽ được gộp lại và tiếp tục tái tích luỹ thành một sổ mới có kỳ hạn tương tự như sổ trước (Lãi kép).

Mỗi sổ tích luỹ sẽ có một ngày đáo hạn khác nhau.

*Lãi tạm tính là lợi nhuận dự kiến mà bạn sẽ nhận được tính đến thời điểm hiện tại nhưng số tiền này chưa được chuyển về tài khoản của bạn do chưa tới ngày đáo hạn.