Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Sau khi chuyển tiền thành công để sử dụng sản phẩm Tích Lũy, Finhay khuyến khích người dùng đăng nhập vào ứng dụng thường xuyên để kiểm tra số tiền lãi từ gói Tích Lũy của mình.

Cùng với đó, người dùng có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như: