Khi bạn đăng ký thành công tài khoản chứng khoán trên ứng dụng Finhay, bạn có sử dụng ngay toàn bộ tính năng bao gồm nạp, rút tiền và giao dịch mua, bán cổ phiếu.

Tài khoản chứng khoán của bạn sẽ được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS). Do đó, để hoàn tất thủ tục hồ sơ cũng như đảm bảo đầy đủ quyền lợi liên quan, bạn có thể thao tác ký và gửi lại hợp đồng giấy theo hướng dẫn nhận được từ TVS qua email đăng ký.