Hiện tại, khi sử dụng sản phẩm Hũ vàng tại Finhay, bạn được:

  • Miễn phí mua, bán vàng
  • Miễn phí gửi vàng
  • Miễn phí rút vàng
  • Hiện tại, số vàng trong hũ vàng cũng không thuộc danh mục tài sản bị tính phí bảo trì.

>> Đầu tư vàng online – Cách đầu tư và những rủi ro nhà đầu tư phải đối mặt