Các gói Tích luỹ của Finhay có mức lợi nhuận khác nhau và thời gian tất toán cũng khác nhau.

Trong trường hợp lợi nhuận từ gói Tích luỹ bạn nhận không đúng như con số bạn đã dự tính, vui lòng kiểm tra lại mức lợi nhuận các gói Tích luỹ mà bạn đã tham gia. 

Trong trường hợp bạn không nhận được lợi nhuận đúng như ứng dụng đã hiển thị, nguyên nhân có thể do một sự cố bất ngờ về kỹ thuật. Xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Finhay sẽ tiến hành đối soát và xử lý trong thời gian sớm nhất.