Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Trong trường hợp Tiền lãi Tích luỹ bạn nhận không đúng như con số bạn đã dự tính, vui lòng kiểm tra lại mức tiền Lãi các gói Tích luỹ mà bạn đã tham gia.

Các gói Tích luỹ của Finhay có mức tiền lãi khác nhau và thời gian tất toán tiền lãi cũng khác nhau. Chi tiết hướng dẫn Xem tiền lãi tại đây

Trong trường hợp bạn không nhận được tiền lãi đúng như ứng dụng đã hiển thị, nguyên nhân có thể do một sự cố bất ngờ về kỹ thuật. Xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Finhay sẽ tiến hành đối soát và xử lý trong thời gian sớm nhất.