Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Thông thường, lệnh rút tiền Tích luỹ sẽ có thời gian hoàn thành trong dưới 5 ngày làm việc kể từ thời điểm người dùng đặt lệnh rút.

Nếu người dùng đã đặt lệnh rút tiền quá 5 ngày làm việc (không kể các Ngày nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết ,…) mà tiền vẫn chưa về tài khoản, rất có thể đã có sai sót khi nhập số tài khoản người nhận. Sai thông tin tài khoản người nhận dẫn tới tiền không về được tài khoản là một trường hợp thường xuyên mắc phải, vì vậy người dùng cần thật sự cẩn thận và chú ý khi nhập thông tin tài khoản ngân hàng:

  • Số tài khoản phải là số tài khoản ngân hàng thụ hưởng chính xác. Số tài khoản, chứ không phải số thẻ.
  • Tên chủ tài khoản cần phải khớp với chủ tài khoản của số tài khoản tương ứng và phải đúng cú pháp. Lưu ý khi nhập phải nhập chính xác, tên chủ tài khoản viết hoa không dấu với đầy đủ dấu cách.
  • Ngân hàng được lựa chọn cũng cần khớp với ngân hàng tương ứng với số tài khoản.

Trong trường hợp thông tin tài khoản bạn nhập đã chính xác, lỗi có thể đến từ một sự cố kỹ thuật bất ngờ tại Finhay.

Trong trường hợp này, xin vui lòng để lại thông tin tại đây để được Finhay hỗ trợ xử lý kịp thời.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ