Thông thường, lệnh rút tiền Tích luỹ sẽ có thời gian hoàn thành trong dưới 3 ngày làm việc kể từ thời điểm người dùng đặt lệnh rút. Finhay sẽ tự động chuyển tiền về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký và xác nhận. Trong trường hợp sau thời gian này, bạn vẫn không nhận được tiền, lỗi có thể đến từ một sự cố kỹ thuật bất ngờ tại Finhay.

Trong trường hợp này, xin vui lòng để lại thông tin tại đây để được Finhay hỗ trợ xử lý kịp thời.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ