Ưu đãi hoàn tiền khi tiêu dùng bằng thẻ Visa Credit CIMB – Finhay được quy định như sau:

  • Hoàn tiền 5% trên mỗi giao dịch trong vòng 3 tháng đầu tiên từ thời điểm thẻ được phát hành. Áp dụng cho khách hàng đăng kí thành công từ ngày 20/08/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • Số tiền hoàn tối đa cho một giao dịch là 50.000 VNĐ và tối đa số tiền được hoàn trong một tháng là 150.000 VNĐ.
  • Toàn bộ số tiền được hoàn sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tích luỹ không kì hạn của Finhay, giúp bạn tối ưu hoá số tiền mua sắm của mình một cách hiệu quả nhất!
  • Thời gian hoàn tiền:
    – Các giao dịch thành công phát sinh từ ngày 1/9/2021 sẽ được hoàn tiền ngay lập tức.
    – Các giao dịch thành công phát sinh trước ngày 1/9/2021 sẽ được hoàn tiền sau ngày 1/9/2021.