Trạng thái này có nghĩa là: Đơn hàng của bạn đã được ghi nhận trên hệ thống của các nhãn hàng. Sau đó, các nhãn hàng sẽ kiểm tra xem đơn hàng của bạn: Đơn hàng này có thuộc danh mục được hoàn tiền không, nếu có thì hoàn bao nhiêu tiền, có được chấp nhận hoàn tiền hay không (có hủy/trả hay có dấu hiệu vi phạm gì không,…)

Do các nhãn hàng có thời gian xử lý và đối soát khá lâu, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử với số lượng giao dịch mỗi ngày rất lớn. Ngoài ra, nếu có đơn hàng nào bị nghi ngờ là gian lận để được nhận hoàn tiền thì thời gian xử lý và kiểm tra cũng lâu hơn.

Tham khảo thêm: