An toàn hơn – tin cập hơn – tiện dụng hơn. Trong phiên bản 4.0, Finhay lấy người dùng làm trọng tâm để phát triển sản phẩm phù hợp theo nhu cầu và mong muốn của người dùng.

Có nhiều điểm đột phá được chúng tôi đưa ra trong phiên bản lần này, bạn đã sẵn sàng khám phá Finhay 4.0 chưa? Xem video dưới đây ngay!