Bước 1. Bấm vào ảnh đại diện của bạn tại góc trái trên cùng màn hình.

Bước 2. Trong màn hình Tài khoản, chọn mục hạng thành viên ngay phía trên.

Bước 3. Tại đây, xem chi tiết quyền lợi hạng thành viên của bạn hoặc chi tiết các hạng thành viên khác.