Để xem giá trị Chứng chỉ quỹ và kết quả hoạt động của Quỹ trên ứng dụng Finhay, người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tại màn hình Đầu tư Quỹ, bấm chọn Cấu trúc. Chọn 1 cấu trúc bạn muốn xem kết quả hoạt động
  2. Bấm chọn Phân bổ, bạn sẽ thấy danh sách các quỹ trong cấu trúc
  3. Bấm vào Quỹ đầu tư mà bạn muốn xem kết quả hoạt động
Phân bổ chứng chỉ quỹ