Người dùng có thể gửi thông tin yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vào email hello@finhay.com.vn, Finhay sẽ gửi tới người dùng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng thuế thu nhập cá nhân mà Finhay đã khấu trừ từ người dùng.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng để được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thông tin của người dùng bao gồm tên, số chứng minh nhân dân/CCCD, ngày cấp, nơi cấp phải trùng với các thông tin đăng ký trên Ứng dụng Finhay, đồng thời người dùng đã thực hiện đăng ký mã số thuế TNCN với cơ quan thuế.