1. Yêu cầu sửa lệnh giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE là gì?

Nếu vì một lý do nào đó, bạn muốn yêu cầu Sửa lệnh giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc: Bạn đã Yêu cầu huỷ lệnh cũĐặt lệnh mới với mức giá ứng với yêu cầu Sửa lệnh.

2. Tại sao lệnh chứng khoán sau khi yêu cầu sửa có thể không thực thi được?

Việc tạo yêu cầu Sửa lệnh trên sàn HOSE có thể đi kèm một số rủi ro mà nhà đầu tư cần hiểu và chấp nhận đó là:

  • Lệnh giao dịch chứng khoán cũ sẽ bị huỷ bỏ
  • Lệnh mới có thể không được chấp nhận hoặc không được nhập vào hệ thống nếu Lệnh mới không thoả mãn các điều kiện giao dịch.