Nếu như bạn có những thắc mắc khác, vui lòng tham khảo thêm tại đây.

Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới việc quản lý thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn liên hệ với Finhay theo địa chi:

Để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới các giao dịch, biểu phí liên quan đến thẻ Visa Credit CIMB – Finhay, bạn liên hệ tới bộ phận hỗ trợ của CIMB theo địa chỉ:

  • Tổng đài: 1900 969696
  • Chat với Octo ngay trên ứng dụng Octo by CIMB
  • Email partnercare@cimb.com