Bạn có thể thanh toán dư nợ của thẻ tín dụng bằng cách chuyển tiền vào SỐ TÀI KHOẢN TÍN DỤNG một trong các phương thức sau:

Cách 1: Từ tài khoản ngân hàng mở tại CIMB

Khi đăng ký mở thẻ tín dụng Visa Credit CIMB – Finhay, bạn sẽ có cả:

  • Tài khoản thanh toán (bạn có thể hiểu đây là một tài khoản ngân hàng bình thường, dùng để nạp, rút tiền, chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng,…)
  • Tài khoản tín dụng gắn liền với thẻ tín dụng: Dùng để nhận tiền và thanh toán cho CIMB số tiền mà bạn đã chi tiêu (*).

Để thanh toán dư nợ tín dụng bằng số tiền bạn đang có trong tài khoản thanh toán, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào mục Ngân hàng trên Finhay
  • Tại phần quản lý thẻ Credit CIMB x Finhay, chọn Thanh toán
  • Chọn thanh toán Từ tài khoản thanh toán và nhập số tiền cần thanh toán

Lúc này, CIMB sẽ chuyển số tiền bạn đang có từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tín dụng.

Cách 2: Từ tài khoản ngân hàng khác CIMB

Chuyển khoản từ ngân hàng khác bằng cách điền thông tin họ tên, số tài khoản thẻ tín dụng và tên ngân hàng. 

Cách 3: Qua Vietnam Post

Tới phòng giao dịch của Vietnam Post và yêu cầu nhân viên thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản thẻ tín dụng.

(*) Bạn có thể tìm số tài khoản thẻ tín dụng bằng cách đăng nhập vào tại mục Ngân hàng -> Thẻ Visa Credit CIMB – Finhay.

Lưu ý:

  • Bạn cần chuyển khoản số tiền tối thiểu hoặc toàn bộ dư nợ theo bảng sao kê nhận được.
  • Bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản tín dụng vào bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ chỉ tự động trừ tiền để thanh toán dư nợ trong thời gian từ khi nhận sao kê tới ngày đến hạn thanh toán (tức từ ngày 25 tới ngày 10 tháng sau).