Câu trả lời là Có. Bạn có thể rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, số tiền tối đa áp dụng cho mỗi lần rút sẽ phụ thuộc vào cài đặt ATM của từng Ngân hàng.

Với giao dịch rút tiền bằng thẻ Visa Credit CIMB tại ATM, CIMB sẽ thu mức phí là 3% giá trị giao dịch (đã bao gồm 10%VAT). Mức phí này có thể thay đổi theo Biểu phí dịch vụ Thẻ của CIMB ban hành từng thời kỳ. Ngoài ra, Bạn có thể chịu thêm một mức phí do ngân hàng chủ quản ATM thu, mức phí này là khác nhau tùy theo quy định của từng ngân hàng.