Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit) là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. Nói cách khác nó là một loại giấy tờ có giá tương tự sổ tiết kiệm, do ngân hàng phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng đối với một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Chứng chỉ tiền gửi áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ lần đầu tiên vào năm 1961, sau đó được lưu hành ở Anh. Người sở hữu chứng chỉ này sẽ được hưởng lãi suất và được quyền cho, tặng và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tổ chức phát hành.

Hợp đồng tiền gửi là một thoả thuận giữa hai bên về việc gửi tiền tích lũy tại một thời điểm nào đó. Trong đó người giữ hợp đồng phải có nghĩa vụ thực hiện những quy định đã được nêu trên hợp đồng và hưởng những quyền lợi nhất định khi gửi tiền tại đơn vị cung cấp dịch vụ.

Khi tham gia sản phẩm Tích luỹ của Finhay, tiền của bạn được dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi do ngân hàng phát hành. Bạn sẽ nhận được mức tiền lãi hàng tháng của gói Tích luỹ đã mua. Điểm nổi bật của sản phẩm Tích luỹ Finhay là không có kỳ hạn mà mức tiền lãi cao.

 Banner 5