Finhay được kiểm toán hàng năm bởi Ernst & Young (EY), một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.

Dòng tiền của Finhay được giám sát bởi Công ty TNHH Kế toán & Tư vấn VBP (VBP), được cấp phép bởi Bộ Tài Chính giấy phép số 104/KDKET.

Finhay cũng đã đăng ký kinh doanh với đầy đủ thủ tục pháp lý hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn có thể tra cứu thông tin pháp nhân của Finhay trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

*Chi tiết có thể xem tại hợp đồng điện tử