Một số giải thưởng nổi bật của Finhay:

1. Là một trong hai đại diện của Việt Nam trong Top 100 Fintech toàn cầu 2019 theo báo cáo của KPMG.

2. Giải nhì cuộc thi FinTech Summit 2019

3. Startup Công Nghệ Tài Chính Triển Vọng tại Techfest 2017

 Banner 5