Giá dầu ảnh hưởng đến giá vàng như thế nào?

Dầu thường được coi là dẫn đầu trong thị trường hàng hóa, nơi mà sự thay đổi của giá dầu ảnh hưởng đến giá của … Đọc tiếp Giá dầu ảnh hưởng đến giá vàng như thế nào?